Angrerett

Angrerett
Vår returadresse:
Powercleany c/o Greenfillment
Mittelstrasse 16
Mål 99-475
15827 Blankenfelde-Mahlow 

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok varen i besittelse eller har.
For å utøve angreretten din må du kontakte oss (Powercleany, Göppinger Str. 19, 33729 Bielefeld, Tyskland, info@powercleany.de INGEN RETURADRESSE) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. b et brev sendt per post, faks eller e-post) som informerer deg om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveavbestillingsskjema, selv om dette ikke er obligatorisk.
For å oppfylle angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din bruk av angreretten før angrefristen utløper.

Som del av en kjøpekontrakt er kjøperen forpliktet til å betale for og akseptere de bestilte varene. Et nektelse av å motta varene utgjør ikke en heving av kontrakten. Dersom kjøper nekter å ta imot varene uten først å heve kontrakten, oppfyller han ikke sine forpliktelser etter kjøpekontrakten og er forpliktet til å betale erstatning. Hvis aksept nektes, blir ikke bestillingen levert til vår bedriftsadresse (Til Powercleany c/o Greenfillment, Mittelstraße 16, Tor 99- 475, 15827 Blankenfelde-Mahlow) returneres, vil det påløpe skader for hele kjøpesummen.

 
Konsekvenser av tilbakekall
 
Hvis du kansellerer denne kontrakten, vil vi refundere deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (bortsett fra tilleggskostnader som følge av at du velger en annen leveringsmåte enn den som tilbys av oss, har valgt den billigste standardleveringen) , som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok varselet om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet var uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer som følge av denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som er først.
Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall ikke senere enn fjorten dager fra den dagen du informerer oss om at du kansellerer denne kontrakten. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for verditap på varene dersom dette verditapet skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon. Refusjon er utelukket dersom produktet viser tegn på slitasje eller skade. Returer under 30 dagers pengene-tilbake-garanti kan gjøres innen 30 dager fra kjøpsdatoen.

Eksempel på kanselleringsskjema

(Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

– Ved Powercleany, Göppinger Str. 19, 33729 Bielefeld, Tyskland, info@powercleany.de

- Jeg/vi (*) opphever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende
varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

- Bestilt den (*)/mottatt den (*)

– Navnet på forbrukeren(e)

– Adresse til forbrukeren(e)

– Signatur fra forbrukeren(e) (kun for papirvarsling)

– Dato

(*) Slett det som ikke er aktuelt.